WELKOM

Iedereen maakt in zijn leven moeilijke periodes door. Soms kom je daar zelf, of met hulp van anderen in je omgeving uit. Soms lukt dat niet. Een psychologische behandeling kan dan helpen bij verschillende psychische klachten, zoals angst, onzekerheid, stemmingsklachten, overspannenheid en traumagerelateerde klachten.

GZ psycholoog Saskia Littink biedt een persoonlijke, betrokken en doelgerichte aanpak aan volwassenen vanaf 18 jaar. Je kan terecht voor zowel kortdurende trajecten binnen basis GGZ als langer durende intensievere trajecten binnen de specialistische GGZ.

Lees verder

Saskia Littink maakt onderdeel uit van Psychologenpraktijk De Binnenkans, een kleinschalige psychologenpraktijk in Arnhem-Noord. De praktijk ligt aan het bos, ongeveer 2 kilometer van het centraal station.

WACHTTIJD

Momenteel is er een aanmeldstop.

(bijgewerkt op 3-6-2024)

AANMELDEN

Aanmelden is mogelijk na verwijzing van huisarts of medisch specialist (zoals de bedrijfsarts).

 Het spreekt me aan klachten en gedrag te begrijpen vanuit het hele verhaal. Dieper kijken naar onderliggende patronen en inzicht in belangrijke ervaringen die ten grondslag liggen aan deze patronen geeft vaak een andere kijk. Er ontstaat meer begrip voor jezelf, ruimte en regie.

OVER MIJ

Mijn naam is Saskia Littink. Na mijn opleiding psychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen (in 2004 afgerond) heb ik in verschillende werkvelden ervaring opgedaan (zowel in Basis-  als in Specialistische GGZ). Sinds 2013 ben ik werkzaam als GZ psycholoog in een GGZ praktijk in Arnhem. Hier heb ik me gespecialiseerd tot senior schematherapeut.

Ik werk naast schematherapie ook met cognitieve gedragstherapie, EMDR en elementen van ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Vanuit mijn open, betrokken, empathische en oordeelvrije houding vind ik het belangrijk om samen helder te krijgen wat onderliggende oorzaken zijn van je klachten en problemen. Vanuit daar kan ik aansluiten bij je hulpvraag, om zo te helpen regie terug te krijgen over je leven.

 Over elke berg leidt een pad, ook als deze niet zichtbaar is vanuit het dal

Theodore Roethke

AANBOD

Behandeling voor klachten:

 •  Angst/onrust
 •  Lichamelijke spanningsklachten
 •  Overbelastingsklachten
 •  Traumagerelateerde klachten
 •  Minderwaardigheidsgevoelens
 •  Problemen met assertiviteit
 •  ADHD
 •  Milde persoonlijkheidsproblematiek
 •  Depressieve klachten/somberheid
 •  Rouw
 •  Onzekerheid/piekeren
 •  Moeite met grenzen stellen

WELKE KLACHTEN NIET

Belangrijk is dat aangeboden behandeling past bij de klachten en problemen. Mocht tijdens intake of in de behandeling ingeschat worden dat er geen passende behandeling kan worden geboden, dan wordt er meegedacht en geadviseerd over alternatieve behandelopties in de regio.

Lees verder

Bij onderstaande problematiek kan er geen passende hulp geboden worden:

 • Bij crisisgevoeligheid (zowel bij aanmelding als tijdens het behandeltraject) zal verwezen worden naar instellingen in de omgeving die hier op ingericht zijn. Er wordt van je gevraagd dat je stabiel genoeg bent om de tijd tussen 2 afspraken, zelf of met behulp van je sociaal steunsysteem, te overbruggen en dat je in staat bent tot voldoende zelfzorg
 • Psychotische klachten
 • Ernstige persoonlijkheidsproblematiek, gedragsstoornissen en agressieproblemen
 • Eetstoornissen
 • Verslaving (actief, op de voorgrond staande). Stop met het gebruik van (teveel) alcohol en drugs voordat je je aanmeldt.
 • Als vooraf duidelijk is dat langdurige zorg nodig is, langer dan anderhalf jaar.

Behandelvormen

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een behandeling die actief en doelgericht is. Je eigen gedrag en gedachten worden onderzocht en aangepast. Dit met als doel om de controle over je problemen te vergroten.

De aanpak wordt afgestemd op je wensen en situatie, waarbij uitgegaan wordt van je kracht en mogelijkheden om problemen aan te pakken.

Door gezamenlijk na te denken en (dagelijks) actief aan de slag te gaan, verander je gedachten en gedrag die je in de weg staan. Door oefening leer je vaardigheden waar je je hele leven iets aan hebt, waardoor je je minder belemmerd voelt. Uit onderzoek blijkt dat deze therapie goed werkt bij veel psychische problemen en vaak wordt aanbevolen.

Kijk voor meer informatie op: www.vgct.nl

Schematherapie

Schematherapie helpt je de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen.

De invloed van ervaringen uit je jeugd op je patronen en dagelijkse leven wordt onderzocht. In behandeling zal de nadruk minder liggen op ‘praten over’, maar meer op ‘voelen’ en ‘doen’. Ervaringsgerichte technieken in de sessie helpen hierbij. Je leert je patronen te veranderen of te doorbreken, zodat je (je) beter gaat voelen, beter voor jezelf kunt zorgen en beter voor jezelf op kunt komen. Je leert voelen wat je behoeften zijn en je leert dit op een gezondere manier te uiten. Hierdoor verandert niet alleen je gedrag, maar veranderen ook je gedachten en gevoelens.

Zie ook www.schematherapie.nl

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een behandeling als je klachten het gevolg zijn van een schokkende ervaring, zoals een ongeval of een geweldsincident. EMDR kan gebruikt worden als je ingrijpende gebeurtenissen hebt meegemaakt, maar ook als gebeurtenissen die minder ingrijpend lijken, je toch negatief blijven beïnvloeden in je leven.

Voor meer informatie zie www.emdr.nl.

ACT

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een behandelvorm die je kan helpen om op een flexibele manier om te gaan met de tegenslagen, die je onvermijdelijk tegenkomt in het leven (Acceptance). Op deze manier kan je blijven investeren in de dingen die je écht belangrijk vindt (Commitment).

ACT gaat ervanuit dat het hebben van nare gedachten en gevoelens normaal is en dat juist het vechten hiertegen problemen geeft. Het willen hebben van controle over zaken waar je geen verandering in kunt aanbrengen geeft problemen en leidt tot vastlopen.

Het doel is je weer te gaan richten op de zaken in het leven die je echt belangrijk vindt, ondanks de negatieve innerlijke ervaringen die bij het leven horen. Er wordt gewerkt met oefeningen gericht op acceptatie en het hier-en-nu/ mindfulness.

KIik voor meer informatie op: www.actinactie.nl

Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte therapie is een vorm van kortdurende psychotherapie die zich niet bezighoudt met probleemgedrag of klachten in het verleden of heden, maar zich richt op gewenst gedrag in de toekomst en hoe dit doel stap voor stap te bereiken.

COMET

Competitive Memory Training is een training waarin je jouw negatieve zelfbeeld kritisch evalueert. Je leert op een realistische manier naar jouw eigenschappen te kijken om zo een reëel beeld van jezelf te vormen. Gezamenlijk gaan we na waar je krachten en waar je zwaktes liggen. Hierbij is het belangrijk dat jij je krachten een prominente plek geeft in je gedachten.

AANMELDEN

Aanmelden kan via het aanmeldformulier, per mail of via telefonisch contact. Bij aanmelding is het belangrijk dat je een verwijsbrief van je huisarts of specialist (bv. bedrijfsarts) hebt i.v.m. de vergoeding van de zorgverzekeraar. 

lees verder

Na de aanmelding ontvang je een intakevragenlijst. Deze vragenlijst is bedoeld om inzicht te krijgen in de klachten, achtergrond en manier waarop je met je problemen omgaat, zodat er ingeschat kan worden welke behandelaanpak aansluit.

Als je het aanmeldformulier invult neem ik binnen enkele werkdagen contact met je op.

INTAKEGESPREK

In het intakegesprek worden je klachten, mogelijke oorzaken en instandhoudende factoren verder in kaart gebracht en wordt er stilgestaan bij je hulpvraag. We bespreken de behandelmogelijkheden, die het beste bij je aansluiten en stellen samen een behandelplan op.

lees verder

Mocht na het intakegesprek blijken dat je hulpvraag (onverhoopt) niet aansluit bij het behandelaanbod, dan helpen we je met een gerichte doorverwijzing die meer passend is.

BEHANDELTRAJECT

Na de intake vindt individuele behandeling in overleg plaats. Meestal starten we met een frequentie van eenmaal per week of eenmaal per twee weken. De behandelsessies duren 45-50 minuten. Bij schematherapie of EMDR plannen we sessies van 60 of 75 minuten.

lees verder

Ook is ondersteuning via e-mail, een E-Health module en/of beeldbellen mogelijk. Indien gewenst of wenselijk kan je partner of een familielid bij de behandeling betrokken worden.

Meestal duurt een behandeltraject 3 tot 11 sessies in de Basis GGZ en 8 tot 25 sessies in de Specialistische GGZ. Het aantal sessies hangt af van de aard en ernst van je problematiek, hulpvraag en doelen.

Behandeling is gericht op vergroten van eigen regie, grip op jezelf en vermindering van klachten. Tussentijds (na 3 en 6 maanden) bekijken we de voortgang van de behandeling, en of deze nog voldoende aansluit op je hulpvraag, middels evaluatiemomenten en een korte vragenlijst (ROM). Aan het einde van de behandeling zal aandacht besteed worden aan terugvalpreventie.

Om de beste behandelresultaten te bereiken is een actieve en gemotiveerde inzet belangrijk, waarbij je naast de sessies bereid bent om in het dagelijks leven opdrachten te doen.

We werken met behandelmethoden waarvan de werkzaamheid is aangetoond, volgens de multidisciplinaire richtlijnen GGZ, waarbij de inhoud van de behandeling wordt afgestemd op de persoon.

Aanmelden (knop met uitklapkader)

AANMELDEN

 Op een flexibele manier omgaan met obstakels zodat je je kan blijven richten op wat je echt belangrijk vindt.

PRAKTISCHE INFO

1nP & kwaliteit

GZ psycholoog Saskia Littink is aangesloten bij Stichting 1nP. Deze afkorting staat voor “1e netwerk Professionals in de ambulante Geestelijke Gezondheidszorg”. 1nP is een netwerkorganisatie van professionele hulpverleners die de mogelijkheid biedt tot collegiaal overleg en het waarborgen van de kwaliteit.

lees verder

1nP heeft contractafspraken met alle zorgverzekeraars, waardoor er naast het eigen risico (meestal 385 euro) geen verdere kosten zijn aan behandeling in de BGGz en SGGz.

Je zorgverzekering vergoedt je traject als er sprake is van verzekerde zorg, zowel in de BGGz als in de SGGz. Met alle zorgverzekeringen zijn contracten afgesloten via 1NP. Zelf betaal je per kalenderjaar je eigen risico. Enkele klachten vallen niet onder verzekerde zorg, zoals relatieproblemen. Mocht dit bij jou het geval zijn, dan word je hierover ingelicht en volgt eventueel terugverwijzing naar de huisarts.

 Als praktijk zijn we verbonden aan 1nP. De organisatie 1nP draagt zorg voor een deel van de administratie, waaronder de elektronische patiëntendossiers en contracten met zorgverzekeraars.

Voordat je wordt uitgenodigd voor een intakegesprek, zullen we je verzoeken om je in te schrijven bij 1nP zodat er een dossier van je aangemaakt wordt. De verwijsbrief van je huisarts dien je tijdens deze inschrijving bij te voegen.

Rechten & plichten

Je vindt hier onder andere informatie over de beroepscode, vertrouwelijkheid, wachttijdbemiddeling, wat de afspraken zijn als je niet kunt komen op een afspraak etc. Tijdens het intakegesprek zullen we even stilstaan bij dit document en sommige punten toelichten.

download

Tarieven & vergoedingen

GZ psycholoog Saskia Littink is aangesloten bij 1nP. 1nP heeft met alle verzekeraars contracten afgesloten, waardoor je (naast je eigen risico) geen extra kosten meer hebt voor je behandeling.

lees verder

Vergoeding

Om voor vergoeding van uw zorgverzekeraar in aanmerking te komen is een verwijsbrief van de huisarts of specialist (zoals b.v. bedrijfsarts) noodzakelijk.

Zie voorbeeld 

Eigen risico

Het eigen risico is een verplicht bedrag dat je moet betalen als je kosten maakt voor zorg uit je basisverzekering. In  2021 is dit verplichte eigen risico voor je zorgverzekering minimaal 385 euro. 

Verhindering/ annulering afspraak

Een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd. Er wordt 75 euro in rekening gebracht voor afspraken die niet, of te laat worden afgezegd. Je kunt dit bedrag niet declareren bij je zorgverzekeraar.

Contract met zorgverzekeraars

Via 1nP zijn contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars.

Privacy & klachten

Wanneer je een klacht hebt dan nodig ik je uit om dit met mij te bespreken (tijdens de afspraak of per e-mail). Een zorgvuldige afhandeling vind ik belangrijk. Mocht dit niet naar tevredenheid zijn dan kun je contact opnemen met 1nP voor klachtbemiddeling.

lees verder

Ga naar klachtbemiddeling via 1nP 

Download hier het privacystatement

Vragen? Je mag altijd vrijblijvend en kosteloos contact opnemen. Dit kun je per mail  of telefonisch  doen (zie ook contact).

 

CONTACT

De praktijk bevindt zich in Praktijk Het Groene Huis aan de Gerard Douweg 5 (Arnhem Noord) en is gelegen naast park de Gulden Bodem. Voor het gebouw zijn parkeermogelijkheden. Wanneer je aanbelt wordt de deur op afstand geopend en kun je doorlopen naar de eerste verdieping. Daar mag je plaatsnemen aan tafel in de wachtruimte. De praktijk is niet voorzien van een lift en niet rolstoel toegankelijk.

Email info@saskialittink.nl
Telefoon 06 1005 79 74
Big 19913824625
Kvk 81107420

 

ALS IK LOSLAAT WIE IK BEN KAN IK WORDEN WIE IK ZOU WILLEN ZIJN

Lao Tse

WELKOM

Iedereen maakt in zijn leven moeilijke periodes door. Soms kom je daar zelf, of met hulp van anderen in je omgeving uit. Soms lukt dat niet. Een psychologische behandeling kan dan helpen bij verschillende psychische klachten, zoals angst, onzekerheid, stemmingsklachten, overspannenheid en traumagerelateerde klachten.

GZ psycholoog Saskia Littink biedt een persoonlijke, betrokken en doelgerichte aanpak aan volwassenen vanaf 18 jaar. Je kan terecht voor zowel kortdurende trajecten binnen basis GGZ als langer durende intensievere trajecten binnen de specialistische GGZ.

Lees verder

Saskia Littink maakt onderdeel uit van Psychologenpraktijk De Binnenkans, een kleinschalige psychologenpraktijk in Arnhem-Noord. De praktijk ligt aan het bos, ongeveer 2 kilometer van het centraal station.

Wachttijd

Momenteel is er een aanmeldstop.

(bijgewerkt 3-6-2024)

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk na verwijzing van huisarts of medisch specialist (zoals de bedrijfsarts)

Het spreekt me aan klachten en gedrag te begrijpen vanuit het hele verhaal. Dieper kijken naar onderliggende patronen en inzicht in belangrijke ervaringen die ten grondslag liggen aan deze patronen geeft vaak een andere kijk. Er ontstaat meer begrip voor jezelf, ruimte en regie.

OVER MIJ

Mijn naam is Saskia Littink. Na mijn opleiding psychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen (in 2004 afgerond) heb ik in verschillende werkvelden ervaring opgedaan (zowel in Basis-  als in Specialistische GGZ). Sinds 2013 ben ik werkzaam als GZ psycholoog in een GGZ praktijk in Arnhem. Hier heb ik me gespecialiseerd tot senior schematherapeut. 

Ik werk naast schematherapie ook met cognitieve gedragstherapie, EMDR en elementen van ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Vanuit mijn open, betrokken, empathische en oordeelvrije houding vind ik het belangrijk om samen helder te krijgen wat onderliggende oorzaken zijn van je klachten en problemen. Vanuit daar kan ik aansluiten bij je hulpvraag, om zo te helpen regie terug te krijgen over je leven.

 

Over elke berg leidt een pad, ook als deze niet zichtbaar is vanuit het dal.

Theodore Roethke

AANBOD

Behandeling voor klachten:

 • Angst/onrust
 • Lichamelijke spanningsklachten
 • Overbelastingsklachten
 • Traumagerelateerde klachten
 • Minderwaardigheidsgevoelens
 • Problemen met assertiviteit
 • ADHD
 • Milde persoonlijkheids problematiek
 • Depressieve klachten/somberheid
 • Rouw
 • Onzekerheid/piekeren
 • Moeite met grenzen stellen

WELKE KLACHTEN NIET

Belangrijk is dat aangeboden behandeling past bij de klachten en problemen. Mocht tijdens intake of in de behandeling ingeschat worden dat er geen passende behandeling kan worden geboden, dan wordt er meegedacht en geadviseerd over alternatieve behandelopties in de regio.

Lees verder

Bij onderstaande problematiek kan er geen passende hulp geboden worden:

 • Bij crisisgevoeligheid (zowel bij aanmelding als tijdens het behandeltraject) zal verwezen worden naar instellingen in de omgeving die hier op ingericht zijn. Er wordt van je gevraagd dat je stabiel genoeg bent om de tijd tussen 2 afspraken, zelf of met behulp van je sociaal steunsysteem, te overbruggen en dat je in staat bent tot voldoende zelfzorg
 • Psychotische klachten
 • Ernstige persoonlijkheidsproblematiek, gedragsstoornissen en agressieproblemen
 • Eetstoornissen
 • Verslaving (actief, op de voorgrond staande). Stop met het gebruik van (teveel) alcohol en drugs voordat je je aanmeldt.
 • Als vooraf duidelijk is dat langdurige zorg nodig is, langer dan anderhalf jaar.

Behandelvormen

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een behandeling die actief en doelgericht is. Je eigen gedrag en gedachten worden onderzocht en aangepast. Dit met als doel om de controle over je problemen te vergroten.

De aanpak wordt afgestemd op je wensen en situatie, waarbij uitgegaan wordt van je kracht en mogelijkheden om problemen aan te pakken.

Door gezamenlijk na te denken en (dagelijks) actief aan de slag te gaan, verander je gedachten en gedrag die je in de weg staan. Door oefening leer je vaardigheden waar je je hele leven iets aan hebt, waardoor je je minder belemmerd voelt. Uit onderzoek blijkt dat deze therapie goed werkt bij veel psychische problemen en vaak wordt aanbevolen.

Kijk voor meer informatie op: www.vgct.nl

Schematherapie

Schematherapie helpt je de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen.

De invloed van ervaringen uit je jeugd op je patronen en dagelijkse leven wordt onderzocht. In behandeling zal de nadruk minder liggen op ‘praten over’, maar meer op ‘voelen’ en ‘doen’. Ervaringsgerichte technieken in de sessie helpen hierbij. Je leert je patronen te veranderen of te doorbreken, zodat je (je) beter gaat voelen, beter voor jezelf kunt zorgen en beter voor jezelf op kunt komen. Je leert voelen wat je behoeften zijn en je leert dit op een gezondere manier te uiten. Hierdoor verandert niet alleen je gedrag, maar veranderen ook je gedachten en gevoelens.

Zie ook www.schematherapie.nl

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een behandeling als je klachten het gevolg zijn van een schokkende ervaring, zoals een ongeval of een geweldsincident. EMDR kan gebruikt worden als je ingrijpende gebeurtenissen hebt meegemaakt, maar ook als gebeurtenissen die minder ingrijpend lijken, je toch negatief blijven beïnvloeden in je leven.

Voor meer informatie zie www.emdr.nl.

ACT

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een behandelvorm die je kan helpen om op een flexibele manier om te gaan met de tegenslagen, die je onvermijdelijk tegenkomt in het leven (Acceptance). Op deze manier kan je blijven investeren in de dingen die je écht belangrijk vindt (Commitment).

ACT gaat ervanuit dat het hebben van nare gedachten en gevoelens normaal is en dat juist het vechten hiertegen problemen geeft. Het willen hebben van controle over zaken waar je geen verandering in kunt aanbrengen geeft problemen en leidt tot vastlopen.

Het doel is je weer te gaan richten op de zaken in het leven die je echt belangrijk vindt, ondanks de negatieve innerlijke ervaringen die bij het leven horen. Er wordt gewerkt met oefeningen gericht op acceptatie en het hier-en-nu/ mindfulness.

KIik voor meer informatie op: www.actinactie.nl

Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte therapie is een vorm van kortdurende psychotherapie die zich niet bezighoudt met probleemgedrag of klachten in het verleden of heden, maar zich richt op gewenst gedrag in de toekomst en hoe dit doel stap voor stap te bereiken.

COMET

Competitive Memory Training is een training waarin je jouw negatieve zelfbeeld kritisch evalueert. Je leert op een realistische manier naar jouw eigenschappen te kijken om zo een reëel beeld van jezelf te vormen. Gezamenlijk gaan we na waar je krachten en waar je zwaktes liggen. Hierbij is het belangrijk dat jij je krachten een prominente plek geeft in je gedachten.

AANMELDEN

Aanmelden kan via het aanmeldformulier, per mail of via telefonisch contact. Bij aanmelding is het belangrijk dat je een verwijsbrief van je huisarts of specialist (bv. bedrijfsarts) hebt i.v.m. de vergoeding van de zorgverzekeraar. 

lees verder

Na de aanmelding ontvang je een intakevragenlijst. Deze vragenlijst is bedoeld om inzicht te krijgen in de klachten, achtergrond en manier waarop je met je problemen omgaat, zodat er ingeschat kan worden welke behandelaanpak aansluit.

Als je het aanmeldformulier invult neem ik binnen enkele werkdagen contact met je op.

INTAKEGESPREK

In het intakegesprek worden je klachten, mogelijke oorzaken en instandhoudende factoren verder in kaart gebracht en wordt er stilgestaan bij je hulpvraag. We bespreken de behandelmogelijkheden, die het beste bij je aansluiten en stellen samen een behandelplan op.

lees verder

Mocht na het intakegesprek blijken dat je hulpvraag (onverhoopt) niet aansluit bij het behandelaanbod, dan helpen we je met een gerichte doorverwijzing die meer passend is.

BEHANDELTRAJECT

Na de intake vindt individuele behandeling in overleg plaats. Meestal starten we met een frequentie van eenmaal per week of eenmaal per twee weken. De behandelsessies duren 45-50 minuten. Bij schematherapie of EMDR plannen we sessies van 60 of 75 minuten.

lees verder

Ook is ondersteuning via e-mail, een E-Health module en/of beeldbellen mogelijk. Indien gewenst of wenselijk kan je partner of een familielid bij de behandeling betrokken worden.

Meestal duurt een behandeltraject 3 tot 11 sessies in de Basis GGZ en 8 tot 25 sessies in de Specialistische GGZ. Het aantal sessies hangt af van de aard en ernst van je problematiek, hulpvraag en doelen.

Behandeling is gericht op vergroten van eigen regie, grip op jezelf en vermindering van klachten. Tussentijds (na 3 en 6 maanden) bekijken we de voortgang van de behandeling, en of deze nog voldoende aansluit op je hulpvraag, middels evaluatiemomenten en een korte vragenlijst (ROM). Aan het einde van de behandeling zal aandacht besteed worden aan terugvalpreventie.

Om de beste behandelresultaten te bereiken is een actieve en gemotiveerde inzet belangrijk, waarbij je naast de sessies bereid bent om in het dagelijks leven opdrachten te doen.

We werken met behandelmethoden waarvan de werkzaamheid is aangetoond, volgens de multidisciplinaire richtlijnen GGZ, waarbij de inhoud van de behandeling wordt afgestemd op de persoon.

Aanmelden (knop met uitklapkader)

AANMELDEN

 

Op een flexibele manier omgaan met obstakels zodat je je kan blijven richten op wat je echt belangrijk vindt.

PRAKTISCHE INFO

1nP & kwaliteit

GZ psycholoog Saskia Littink is aangesloten bij Stichting 1nP. Deze afkorting staat voor “1e netwerk Professionals in de ambulante Geestelijke Gezondheidszorg”. 1nP is een netwerkorganisatie van professionele hulpverleners die de mogelijkheid biedt tot collegiaal overleg en het waarborgen van de kwaliteit.

lees verder

1nP heeft contractafspraken met alle zorgverzekeraars, waardoor er naast het eigen risico (meestal 385 euro) geen verdere kosten zijn aan behandeling in de BGGz en SGGz.

Je zorgverzekering vergoedt je traject als er sprake is van verzekerde zorg, zowel in de BGGz als in de SGGz. Met alle zorgverzekeringen zijn contracten afgesloten via 1NP. Zelf betaal je per kalenderjaar je eigen risico. Enkele klachten vallen niet onder verzekerde zorg, zoals relatieproblemen. Mocht dit bij jou het geval zijn, dan word je hierover ingelicht en volgt eventueel terugverwijzing naar de huisarts.

 Als praktijk zijn we verbonden aan 1nP. De organisatie 1nP draagt zorg voor een deel van de administratie, waaronder de elektronische patiëntendossiers en contracten met zorgverzekeraars.

Voordat je wordt uitgenodigd voor een intakegesprek, zullen we je verzoeken om je in te schrijven bij 1nP zodat er een dossier van je aangemaakt wordt. De verwijsbrief van je huisarts dien je tijdens deze inschrijving bij te voegen.

Rechten & plichten

Je vindt hier onder andere informatie over de beroepscode, vertrouwelijkheid, wachttijdbemiddeling, wat de afspraken zijn als je niet kunt komen op een afspraak etc. Tijdens het intakegesprek zullen we even stilstaan bij dit document en sommige punten toelichten.

download

Tarieven & vergoedingen

GZ psycholoog Saskia Littink is aangesloten bij 1nP. 1nP heeft met alle verzekeraars contracten afgesloten, waardoor je (naast je eigen risico) geen extra kosten meer hebt voor je behandeling.

lees verder

Vergoeding

Om voor vergoeding van uw zorgverzekeraar in aanmerking te komen is een verwijsbrief van de huisarts of specialist (zoals b.v. bedrijfsarts) noodzakelijk.

Zie voorbeeld 

Eigen risico

Het eigen risico is een verplicht bedrag dat je moet betalen als je kosten maakt voor zorg uit je basisverzekering. In  2021 is dit verplichte eigen risico voor je zorgverzekering minimaal 385 euro. 

Verhindering/ annulering afspraak

Een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd. Er wordt 75 euro in rekening gebracht voor afspraken die niet, of te laat worden afgezegd. Je kunt dit bedrag niet declareren bij je zorgverzekeraar.

Contract met zorgverzekeraars

Via 1nP zijn contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars.

Privacy & klachten

Wanneer je een klacht hebt dan nodig ik je uit om dit met mij te bespreken (tijdens de afspraak of per e-mail). Een zorgvuldige afhandeling vind ik belangrijk. Mocht dit niet naar tevredenheid zijn dan kun je contact opnemen met 1nP voor klachtbemiddeling.

lees verder

Ga naar klachtbemiddeling via 1nP 

Download hier het privacystatement

Vragen? Je mag altijd vrijblijvend en kosteloos contact opnemen. Dit kun je per mail  of telefonisch  doen (zie ook contact).

 

CONTACT

De praktijk bevindt zich in Praktijk Het Groene Huis aan de Gerard Douweg 5 (Arnhem Noord) en is gelegen naast park de Gulden Bodem. Voor het gebouw zijn parkeermogelijkheden. Wanneer je aanbelt wordt de deur op afstand geopend en kun je doorlopen naar de eerste verdieping. Daar mag je plaatsnemen aan tafel in de wachtruimte. De praktijk is niet voorzien van een lift en niet rolstoel toegankelijk.

ALS IK LOSLAAT WIE IK BEN KAN IK WORDEN WIE IK ZOU WILLEN ZIJN

Lao Tse